Soal dan Jawaban Bahasa Indonesia Kelas X KD 3.17-4.17

Soal UTS Bahasa Indonesia Kelas X KD 3.17

1. Perhatikan kutipan puisi berikut!
Di dinding-dinding rumahku
Kelelawar-kelelawar terdiam
Begitu tenang
Seperti tengah sembahyang
Khusyuk telungkup
Di balik sayup terkatup
Barangkali mensyukuri hidup
Majas yang terdapat dalam larik keempat puisi tersebut adalah . . .
A. Personifikasi
B. Hiperbola
C. Repetisi
D. Asosiasi
E. Metonimia

2. Bacalah puisi berikut!
Bebukitan membentukmu
Gunung kapur nyata
Pada kemarau kau lara
Ada yang lupa
Kau adalah surga yang tersembunyi
Kata lara dalam kutipan puisi tersebut melambangkan . . .
A. Kekeringan
B. Kemiskinan
C. Kesengsaraan
D. Kesepian
E. Kekhawatiran

3. Perhatikan kedua kutipan berikut!
Puisi 1
Kaki
. . .
kaki ka pai ka ma katamu kataku kaki ka pai lai
kaki ka pai ka ma katamu kataku
kaki ka pai kini
kaki ka pai ka ma katamu
kataku kaki
ka pai
juo
kaki ke mana kita katamu kataku diamlah kau
kaki kau kaki katak kuku katak kuku kau
kuku kuda kuku kau kaki kuda kaki
kau
Puisi 2
Doa
Tuhan
Beri aku kemerdekaan dari rasa kecemasan
Atas ejekan orang
Atas nistaan orang
Atas dilupakan orang
Atas disepelekan orang
Atas dipermalukan orang
Atas takdipedulikan orang
Atas dianggap-enteng orang

Perbedaan pola penyajian kedua puisi tersebut adalah . . .

4. Bacalah kutipan puisi berikut!
Sajak Matahari
Matahari bangkit dari sanubariku 1
Menyentuh permukaan samodra raya 2
Matahari keluar dari mulutku 3
Menjadi pelangi di cakrawala
Wajahmu keluar dari jidatku 4
Wahai kamu, wanita miskin!
Kakimu terbenam di dalam lumpur 5
Larik yang menyimbolkan kesengsaraan terdapat pada larik berangka . . .
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

5. Cermati kutipan puisi berikut!
Surat kepada Bunda : tentang Calon menantunya
. . . .
Mamma,
Burung dara jantan yang nakal
Yang sejak dulu kau piara
Kini terbang telah menemu jodohnya
Ia telah meninggalkan [ . . . ] yang kau buatkan
Dan tiada akan pulang
Buat selama-lamanya.
. . . .
Kata kias yang tepat untuk melengkapi puisi tersebut adalah . . .
A. Pagar
B. Kandang
C. Pohon
D. Kebun
E. Ruang

6. Bacalah puisi berikut!
Keluarga Puisi
(1) Kakek sudah menguning
(2) Tak lama lagi terlepas dari ranting
(3) Dan menggelepar di pekarangan
(4) Nenek sudah matang
(5) Sudah bersiap meninggalkan dahan
(6) Dan terhempas di rerumputan
Simbol tua dalam puisi tersebut ditunjukkan oleh larik berangka . . .
A. 1 dan 2
B. 1 dan 4
C. 1 dan 6
D. 4 dan 5
E. 4 dan 6

7. Bacalah kutipan puisi berikut!
Mahligai Kasih
Anak-anakku
Kau bangun mahligai cinta
Di taman kehidupanmu yang teduh hari ini
Makna kata mahligai pada larik kedua kutipan puisi tersebut adalah . . .
A. Tempat
B. Rumah
C. Ruang
D. Istana
E. Surga

8. Bacalah puisi berikut!
POT
Pot apa pot itu pot kaukah pot aku
Pot pot pot
Yang jawab pot pot pot pot kaukah pot itu
Yang jawab pot pot pot pot kaukah pot aku
Pot pot pot
Potapapotitu potkaukah pot aku?
POT
Ciri yang menonjol pada puisi tersebut adalah....
A. Menampilkan simbol–simbol bahasa yang berulang
B. Membuat bentuk yang berbeda dengan yang lain
C. Mengulang kata yang sama pada setiap larik
D. Tipografi, pengulangan kata, dan persamaan bunyi
E. Memiliki imaji pengindraan

9. Di bawah ini merupakan langkah-langkah membuat puisi :
1. Menentukan tema dan judul puisi
2. Kembangkan puisi seindah mungkin
3. Membayangkan suasana
4. Menggunakan gaya bahasa
5. Menentukan gaya puisi
Urutan yang benar dari langkah-langkah membuat puisi adalah….
A. 5 – 1 – 3 – 4 – 2
B. 5 – 4 – 1 – 2 – 3
C. 4 – 5 – 1 – 2 – 3
D. 3 – 4 – 2 – 5 – 1
E. 4 – 2 – 5 – 1 – 3

10. Bacalah isi puisi berikut dengan saksama!
Karangan Bunga
Tiga anak kecil
Dalam langkah malu-malu
Datang ke Salemba
Sore itu
"Ini dari kami bertiga
Pita hitam dalam karangan bunga
Sebab kami ikut berduka
Bagi kakak yang ditembak mati siang tadi."

Amanat dari puisi tersebut adalah . . .
A. Perjuangan sekelompok anak kecil yang turut berduka.
B. Segeralah ke Salemba untuk menuntut keadilan.
C. Berjuanglah untuk mempertahankan golongan tertentu.
D. Segala perjuangan bila tidak dilandasi dengan keimanan akan terkalahkan.
E. Hendaklah kita menghargai pengorbanan orang yang membela kebenaran.

Download Soal Bahasa Indonesia Kelas X Kurikulum 2013
KUNCI JAWABAN
Klik Gambar Untuk Memperbesar